ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – HELLENES ABROAD

Εκτός των συνόρων της πατρίδας μας, «υπάρχει μια ακόμη Ελλάδα»

HELLENES ABROAD.ORG
955 King Georges Road
Blakehurst NSW 2221
Sydney Australia

Ph: +61 2 9594 0604
Mob: +61 430 337 444

Email: info@metagreece.org